Dokumenter

Tingdokumenter 2021

Tingdokument 2021.pdf

Fullstendighetserklæring 2020.pdf

Lovnorm for særkrets_vedtatt av idrettsstyre oktober 2019.pdf

*Kontrollutvalgets beretning for 2020 ligger ikke i tingdokumentet da det ikke er mottatt innen fristen, men vil bli lagt ut her så snart det ligger klart. Det ligger ikke fullstendighetserklæring fra revisor for 2019 da det er først i 2020 det ble vedtatt på NBIF forbundsting at kretser under 5 mill. i omsetning også skal bruke NBIF sin revisor til kretsens regnskap (ref. tingdokument sak. 10)

Powered by: Bloc