Kretsstyret

Kretsstyret

Jan Askeland

Styreleder
Mobil: 95922692

jan.Askeland@telenor.com

Bernt S. Andersen

Nestleder
Mobil: 45008455

bernt@nicro.no

Wenche Heisholt

Styremedlem

wenche.heisholt@vegvesen.no

Jon Åge Stakvik

Styremedlem

jon.stakvik@gmail.com

Karoline Marie T. Riis

Styremedlem

karoline.riis@hotmail.com

Powered by: Bloc